SØKNADSSKJEMA

UTSTILLINGSLOKALE

UTSTILLINGSLOKALE

AKTIVITETSVÆRKET  •  GALLERI FESTIVITETEN

Send CV og bilder av arbeider som ønskes stilles ut på post@aktivitetsverket.no
GALLERIET

Galleriet har ansvar for at lokalene er representative og rene. Utstillingen er åpen i kafeens åpningstider. Galleriet kan ha andre arrangement i lokalene i ukedagene og utstiller må ta hensyn til dette med tanke på oppheng og sikkerhet. Ved arrangement i helgene avtales det direkte med kunstner.

UTSTILLER

Kunstner har ansvar for vakt i helgene, og kunstner må selv henge opp til åpning og ta ned etter endt utstillingsperiode. Kunstner står selv for adm. rundt salget. Kunstner har selv ansvar for markedsføring av utstilling og pressedekning. Det må lages salgslister med priser og informasjon rundt utstillingen som ligger klart for besøkende. Kunstner må ha egen forsikring på arbeidene.

Skriv ut skjema før du sender inn, dersom kopi av skjema er ønsket.
Takk!
Din søknad har blitt sendt.
Huff da! Noe gikk visst feil!